David Kavický, Ing.
TOSHIBA Medical Systems

Již během studia na VUT v Brně, FEKT jsem byl uchvácen moderními sofistikovanými diagnostickými zařízeními používanými zejména v lékařství. Těmto zařízením jsem se věnoval již během svého studia a chtěl jsem s těmito přístroji po studiích pracovat. To se mi díky VUT a nabytým teoretickým i praktickým vědomostem podařilo a po absolvování pracuji pro společnost TOSHIBA Medical Systems jako servisní a aplikační technik magnetických rezonancí, které v současné době představují diagnostickou jedničku.

Jan Karásek, Ing. Ph.D.
BioVendor Instruments a.s.

Vždy jsem se zajímal o nejnovější technologie spojené s automatizací a optimalizací různorodých procesů. Studium na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií mi pomohlo získat zajímavé praktické zkušenosti v těchto oborech a mnoho důležitých kontaktů. Po dokončení studia jsem začal pracovat jako vedoucí softwarové laboratoře ve společnosti BioVendor Instruments a.s. jejíž výsledky jsou aplikovány v klinických i potravinářských mikrobiologických laboratořích.