Pavel Jandera, Ing.
EmbedIT

Vystudoval jsem na Vysokému učení technickém v Brně, konkrétně Fakultu elektrotechniky a komunikačních technologií. Díky nasbíraným zkušenostem ze studijních let jsem dostal práci ve společnosti EmbedIT, kde mám možnost se podílet na vývoji mezinárodních softwarových aplikací, se kterými pracují desetitisíce uživatelů denně.

Martin Zukal, Ing., Ph.D.
Stabilit Informatik AG

Vystudoval jsem na Vysokém učení technickém v Brně, Fakultu elektrotechniky a komunikačních technologií. První praktické zkušenosti jsem získal ve společnosti IceWarp, kde jsem se podílel na vývoji VoIP klienta. Spolupracuji se švýcarskou společností Stabilit Informatik, kde se podílím na vývoji softwarových aplikací pro finanční trhy.