Aktuality

Testovací provoz archivu

18.8.2013

Byl spuštěn testovací provoz Archivu studijních materiálů. Jednotlivé složky archivu jsou rozdělené dle typu studijního materiálu a jsou dostupné po přihlášení dle přístupových práv v informačním systému VUT v Brně. Součástí archivu jsou složky veřejné, které jsou přístupné všem a složky neveřejné, které jsou přístupné dle aktuálních přístupových práv. Aktuálně jsou v archivu pouze testovací soubory.

Spuštění serveru pro videopřednášky

10.8.2013

Server pro předávání autorských děl k recenznímu řízení přešel z testovacího do provozního stavu. Přístupová práva na tento server žádejte dle garantovaných kursů u administrátora TKO. Postup, jak předat dílo k recenzi je uveden v informačních souborech na ústavním serveru ve složce OPVK. Aktuálně jsou v recenzním řízení další videopřednášky, první videopřednášky byly v rámci MZ zaslány ke kontrole.

Školení akademických pracovníků

7.8.2013

Proběhla první školení akademických pracovníků. Po ukončení jednotlivých školení absolventi získali certifikáty. Byl aktualizován harmonogram školení, některá školení byla přesunuta na jiný termín. V konkrétních případech budou akademičtí pracovníci včas informováni.

Nové knihy

2.8.2013

První knihy pořízené v rámci zakázky na dodání studijní literatury byly doručeny do knihovny. Aktuálně probíhá jejich zavádění do knihovního systému. Postupně budou jednotlivý akademičtí pracovníci vyzváni k jejich převzetí.

Spuštění webové prezentace

29.7.2013

Dne 29. 7. 2013 byla spuštěna testovací verze webového portálu ITMULTI. Prozatím dochází k ladění, některé záložky nejsou kompletně naplněny a některé funkcionality nejsou přístupné. Intenzivně pracujeme také na Archívu, který Vám zpřístupní vznikající studijní materiály.


1 2 3 4 5
6