XCA4: CISCO akademie 4 - CCNP

Ukázka videocvičení
Garant: Ing. Radim Burget, Ph.D.
Zkratka: XCA4
Rozsah: 52L
Zařazení: libovolný ročník
Kredity: 3
Povinnost: volitelný všeobecný předmět
Typ studia: prezenční, kombinovaný

Stručný popis

Cílem kurzu je naučit studenty Vytváření sítí  s vícevrstevným přepínáním. Studenti si osvojí techniky jako jsou sítě VLAN, implementace protokolu STP a RSTP, zálohování zdrojů HSRP, GLBP, přenos napájení přes Ethernet (PoE) pro IP telefonii, vytváření bezdrátových VLAN sítí a celkové zabezpečení přepínačů.

Popis předmětu

Absolventi jsou schopni:

  • konfigurovat L2 a L3 přepínače,
  • vytvářet VLAN sítě,
  • vhodně aplikuji STP a RSTP,
  • vytvářet redundantní sítě se zálohování pomocí HSRP a GLBP,
  • napájet přes Ethernet a konfiguraci přepínačů podporující PoE,
  • navrhovat a konfigurovat bezdrátové VLAN sítě,
  • implementovat zabezpečení portů přepínače proti známým útokům.


Získané znalosti odpovídají požadavkům certifikační zkoušky Cisco 642-812 BCMSN.

Obsah předmětu (anotace):

Předmět seznamuje studenty s konfigurací přepínačů na vrstvě L2 a L3, vytváření  VLAN sítí. Obsahuje konfiguraci STP a RSTP, zabývá se zálohování  zařízení a síťových zdrojů. Součástí kurzů  je konfigurace přepínačů pro přenos napájení PoE, vytváření  bezdrátových VLAN sítí. Předmět obsahuje techniky pro zabezpeční přepínačů.

Sylabus

1. Úvod. Návrh IP sítí.
2. Konfigurace L3 přepínačů, sítě VLAN, trunky, agregace linek.
3. Protokol STP, RSTP, varianty MST a PVSTP+.
4. Pokročilá konfigurace STP.
5. Směrování mezi VLAN sítěmi, vícevrstevné přepínání, CEF.
6. Samostatná práce č. 1.
7. Redundantní spojení pomocí HSRP a GLBP.
8. Bezdrátové sítě. Konfigurace WLAN kontroleru.
9. Přenos hlasu v sítích. Klasifikace provozu IP telefonie.
10. Zabezpečení přepínačů.
11. Samostatná práce č. 2.
12. Dokonc(ení cvičení a modulových testů.
13. Praktická zkouška.
14. Závěrečný teoretický test.