BELA: Elektroakustika

Ukázka videopřednášky
Garant: Ing. Jiří Schimmel, Ph.D.
Zkratka: BELA
Rozsah: 26P – 26L
Zařazení: bakalářské studium
Kredity: 5
Povinnost: volitelný oborový předmět
Typ studia: prezenční

Stručný popis

Cílem předmětu je seznámení studentů řetězcem zpracování akustických signálů od jejich vzniku přes transformaci do elektrického signálu a zpět na akustický signál až po konečný sluchový vjem u posluchače.

Popis předmětu

Absolvent předmětu je schopen:

 • vyjmenovat základní akustické veličiny a jejich jednotky,
 • vysvětlit fyziologii sluchu včetně binaurálního sluchového vjemu,
 • ovládat zvukoměry a využít je k měření hluku a pro elektroakustická měření,
 • charakterizovat akustické vlastnosti uzavřených prostorů, změřit impulsovou odezvu prostoru a dobu dozvuku a vyjmenovat materiály a konstrukce pro úpravu akustiky prostorů,
 • vyjmenovat druhy elektroakustických měničů a popsat jejich principy, vlastnosti a použití,
 • vyjmenovat druhy mikrofonů, popsat jejich vlastnosti a konstrukce a změřit jejich charakteristiky,
 • popsat vlastnosti používaných konstrukcí přímo- a nepřímovyzařujících reproduktorů a změřit a vypočítat jejich parametry,
 • navrhnout konstrukci reproduktorových soustav a změřit jejich charakteristiky,
 • vyjmenovat typy zvukových systémů surround sound a popsat jejich princip,
 • vyjmenovat metody vícekanálového snímání zvuku vysvětlit jejich princip.

Obsah předmětu (anotace):

Akustické prostředí, šíření zvuku, základní veličiny a vztahy, energie přenášená zvukem. Zvuková spektra. Fyziologická akustika, maskování zvuků a jeho využití v kompresních algoritmech, směrové a prostorové slyšení. Hluk a jeho měření. Akustika uzavřených prostorů, impulsní odezva prostoru, akustické materiály a konstrukce. Elektromechanická a elektroakustická analogie, druhy a principy činnosti elektroakustických měničů. Mikrofony, praktické provedení a měření charakteristik. Reproduktory, vyzařovací impedance a zkreslení, mechanická konstrukce, tlakové reproduktory. Reproduktorové soustavy, typy reproduktorových ozvučnic, návrh a konstrukce reproduktorových soustav a kmitočtových výhybek. Vícekanálové zvukové systémy surround sound, principy, formáty. Techniky snímání stereofonního a vícekanálového zvuku.

Sylabus

 1. Akustické prostředí, základní veličiny a vztahy, vlnová rovnice šíření zvuku, energie přenášená zvukem, zvuková spektra
 2. Fyziologická akustika, maskování zvuků jeho využití v kompresních algoritmech.
 3. Směrové a prostorové slyšení, simulace 3D prostoru pomocí sluchátek a reproduktorů.
 4. Hluk a jeho měření, základní měřicí přístroje pro elektroakustická měření a jejich použití.
 5. Základy prostorové akustiky, trajektorie zvukového vlnění, impulsní odezva prostoru, akustické materiály a konstrukce.
 6. Elektromechanická a elektroakustická analogie.
 7. Druhy a principy činnosti elektroakustických měničů.
 8. Mikrofony, praktické provedení a měření charakteristik.
 9. Reproduktory, vyzařovací impedance a zkreslení, mechanická konstrukce, tlakové reproduktory.
 10. Reproduktorové soustavy, typy reproduktorových ozvučnic, návrh a konstrukce reproduktorových skříní a kmitočtových výhybek.
 11. Sluchátka, praktické provedení a měření charakteristik.
 12. Vícekanálové zvukové systémy surround sound, principy a formáty.
 13. Techniky snímání stereofonního a vícekanálového zvuku pomocí mikrofonů.