BKOM: Komunikační technologie

Ukázka videopřednášky
Garant: Ing. Jan Jeřábek, Ph.D.
Zkratka: BKOM
Rozsah: 26P – 39L
Zařazení: bakalářské studium
Kredity: 6
Povinnost: povinný
Typ studia: prezenční

Stručný popis

Cílem předmětu je poskytnout studentům orientaci v oblastech základních druhů a struktur komunikačních sítí určených pro přenos hovorů, dat a obrazů a také v technikách přenosů informacím, které se v nich používají.

Popis předmětu

Absolvent předmětu je schopen:

 • popsat a vysvětlit základní komunikační modely a způsoby přenosu informace,
 • vyjmenovat základní struktury sítí, vyjádřit jejich výkonnostní parametry,
 • popsat a vysvětlit obecnou architekturu komunikace systémů,
 • identifikovat odlišnosti síťových modelů ISO/OSI a TCP/IP, definovat tyto modely,
 • popsat základní principy vícenásobného využívání přenosových cest a metody zajištění obousměrné komunikace,
 • vysvětlit fungování fyzické vrstvy přenosových systémů,
 • vysvětlit úlohu spojové vrstvy přenosových systémů,
 • vyjádřit podstatu fungování a služeb síťové vrstvy přenosových systémů včetně role hlavních protokolů této vrstvy,
 • interpretovat funkci transportní vrstvy přenosových systémů,
 • vysvětlit úlohu relační a prezentační vrstvy přenosových systémů,
 • popsat vybrané úkoly a protokoly aplikační vrstvy přenosových systémů.

Obsah předmětu (anotace):

Předmět se věnuje těmto tématům: technika sítí a protokolů - komunikační modely, způsob přenosu informace, důvody použití sítí, základní struktura sítí, typy sítí, architektura komunikace systémů, referenční model ISO/OSI, síťový model TCP/IP. Principy komunikačních technik – vícenásobné využití cest, obousměrná komunikace. Rozbor úloh jednotlivých vrstev komunikačních modelů s ohledem na ISO/OSI i TCP/IP - fyzická vrstva, spojová vrstva, síťová vrstva, transportní vrstva, relační vrstva, prezentační vrstva a aplikační vrstva.

Sylabus

1. Komunikační modely, přenos informace.
2. Struktura sítí, architektura komunikace.
3. Základní popis síťových modelů ISO/OSI a TCP/IP.
4. Vícenásobné využití přenosových cest.
5. Fyzická vrstva přenosových systémů.
6. Spojová vrstva přenosových systémů.
7. Síťová vrstva přenosových systémů (služby, úloha vrstvy, adresy, směrování).
8. Síťová vrstva přenosových systémů (datagramy, tunelování, překlad, řízení provozu, IPv6).
9. Transportní vrstva přenosových systémů.
10. Relační vrstva přenosových systémů.
11. Prezentační vrstva přenosových systémů.
12. Aplikační vrstva přenosových systémů.