MGMP: Moderní počítačová grafika

Ukázka videopřednášky
Garant: Mgr. Pavel Rajmic, Ph.D.
Zkratka: MGMP
Rozsah: 26P – 26C
Zařazení: magisterské studium
Kredity: 5
Povinnost: volitelný oborový předmět
Typ studia: prezenční

Stručný popis

Seznámit studenty s obvodovou podporou a implementací grafických a multimediálních operací, a dále s využitím jazyka OpenGL k zpracování obrazové informace. Využití moderních technologií Intel pro implementaci zpracování multimediálních signálů.

Popis předmětu

V rámci přednášek studenti získají znalosti z oblasti počítačové grafiky teoretického charakteru a cvičení slouží k praktickým zkušenostem - implementace výpočtů a modelování pomocí knihovny OpenGL a specializovaných technologií Intel.

Obsah předmětu (anotace):

Předmět se věnuje počítačové grafice a modelování. Cílem je představit modelování scén počítačem jak po teoretické tak po praktické stránce. Témata pokrývají široký rozsah od barevných modelů přes teorii 3D modelování pomocí polynomů až po implementaci na konkrétních procesorech, včetně paralelizace a využití možností GPU.

Sylabus

 1. Barevné modely a barevné prostory.
 2. Obraz a jeho reprezentace, vzorkování a kvantování.
 3. Organizace obrazové paměti, zobrazovací režimy.
 4. Fourierova, kosinová a waveletová transformace.
 5. Principy 2D grafiky, křivky a jejich vlastnosti, algoritmy rasterizace.
 6. Principy 3D grafiky, plochy a jejich vlastnosti.
 7. Geometrické transformace scény v homogenních souřadnicích.
 8. Osvětlování, stínování, viditelnost.
 9. Mapování a komprese textur, pixelové interpolace.
 10. RLE, Huffmanovo kódování, LZ77, LZW, predikční kódování, JPEG, JPEG2000, SPIHT.
 11. Formáty čísel, aritmetika procesoru.
 12. Multimediální procesory a rozšiřování instrukčního souboru, proudové zpracování instrukcí, cache, technologie SIMD. Technologie MMX, 3DNow!, SSE, Altivec.
 13. Graphic pipeline, vertex a pixel shadery. Architektury moderních GPU. GPU jako paralelní systém. CUDA.
 14. Standardy pro kódování zvuku s redukcí dat, subpásmové a percepční kódování, principy.
 15. MPEG-1 Audio, MPEG-2 Audio BC, AAC, AC-3, SBR, MPEG Surround, MPEG-4 Audio.