LMOS: Moderní síťové technologie

Ukázka videopřednášky
Garant: doc. Ing. Jaroslav Koton, Ph.D.
Zkratka: LMOS
Rozsah: 26P – 39L
Zařazení: magisterské studium
Kredity: 7
Povinnost: volitelný mimooborový
Typ studia: kombinovaný

Stručný popis

Cílem předmětu je poskytnout studentům podrobný pohled na nové principy a metody implementované v nejmodernějších síťových technologiích. Předmět je zaměřen hlavně na oblasti zajištěním kvality služeb v paketově orientovaných komunikačních protokolech.

Popis předmětu

Studenti po absolvování předmětu budou mít rozsáhlé teoretické a praktické znalosti z oblasti řízení toku dat na různých úrovních referenčního modelu OSI/ISO. Získají dále ucelený pohled na možnosti využití jednotlivých řídicích mechanismů pro zajištění kvality služeb v moderních pevných, bezdrátových a mobilních komunikačních sítích.

Obsah předmětu (anotace):

Předmět studenty seznamuje s novými trendy v oblasti moderních síťových technologií, a to především na úrovni řídicích algoritmů a mechanismů implementovaných do různých komunikačních protokolů. První část předmětu poskytuje dostatečné matematické zázemí z oblasti teorie front. Následně jsou podrobně rozebrány metody řízení toku dat na úrovni linkové vrstvy referenčního modelu OSI/ISO. Další sada přednášek je zaměřena na řídicí mechanismy protokolu TCP. Poslední rozsáhlá část předmětu řeší problematiku zajištění kvality služeb a to od základních principů až k implementačním detailům v mobilních a bezdrátových sítích.

Sylabus

 1. Teorie front - obecný matematický popis, náhodné procesy
 2. Teorie front - Markovský systém řízení front
 3. Teorie front - kvalitativní parametry systému obsluhy
 4. Řízení toku dat - algoritmy ochrany proti zahlcení, Řízení propustnosti
 5. Řízení toku dat - řízení toku dat a chybových stavů na úrovni linkové vrstvy
 6. Protokol TCP - řízení toku dat u protokolu TCP
 7. Protokol TCP - řízení propustnosti u protokolu TCP
 8. Zajištění kvality služeb - základní požadavky, IntServ, DiffServ
 9. Zajištění kvality služeb - značkování, klasifikace, měření, řízení odesílání paketů
 10. Zajištění kvality služeb - aktivní správa front, DiffServ doména
 11. Zajištění kvality služeb v bezdrátových sítích (802.11e)
 12. Zajištění kvality služeb v mobilních sítích (IMS)