MMOS: Moderní síťové technologie

Ukázka videopřednášky
Garant: doc. Ing. Jaroslav Koton, Ph.D.
Zkratka: MMOS
Rozsah: 26P – 39L
Zařazení: magisterské studium
Kredity: 6
Povinnost: povinný
Typ studia: prezenční

Stručný popis

Cílem předmětu je poskytnout studentům podrobný pohled na nové principy a metody implementované v nejmodernějších síťových technologiích. Předmět je zaměřen hlavně na oblasti zajištěním kvality služeb v paketově orientovaných komunikačních protokolech.

Popis předmětu

Studenti po absolvování předmětu budou mít rozsáhlé teoretické a praktické znalosti z oblasti řízení toku dat na různých úrovních referenčního modelu OSI/ISO. Získají dále ucelený pohled na možnosti využití jednotlivých řídicích mechanismů pro zajištění kvality služeb v moderních pevných, bezdrátových a mobilních komunikačních sítích.

Obsah předmětu (anotace):

Předmět studenty seznamuje s novými trendy v oblasti moderních síťových technologií, a to především na úrovni řídicích algoritmů a mechanismů implementovaných do různých komunikačních protokolů. První část předmětu poskytuje dostatečné matematické zázemí z oblasti teorie front. Následně jsou podrobně rozebrány metody řízení toku dat na úrovni linkové vrstvy referenčního modelu OSI/ISO. Další sada přednášek je zaměřena na řídicí mechanismy protokolu TCP. Poslední rozsáhlá část předmětu řeší problematiku zajištění kvality služeb a to od základních principů až k implementačním detailům v mobilních a bezdrátových sítích.

Sylabus

  1. Teorie front - obecný matematický popis, náhodné procesy
  2. Teorie front - Markovský systém řízení front
  3. Teorie front - kvalitativní parametry systému obsluhy
  4. Řízení toku dat - algoritmy ochrany proti zahlcení, Řízení propustnosti
  5. Řízení toku dat - řízení toku dat a chybových stavů na úrovni linkové vrstvy
  6. Protokol TCP - řízení toku dat u protokolu TCP
  7. Protokol TCP - řízení propustnosti u protokolu TCP
  8. Zajištění kvality služeb - základní požadavky, IntServ, DiffServ
  9. Zajištění kvality služeb - značkování, klasifikace, měření, řízení odesílání paketů
  10. Zajištění kvality služeb - aktivní správa front, DiffServ doména
  11. Zajištění kvality služeb v bezdrátových sítích (802.11e)
  12. Zajištění kvality služeb v mobilních sítích (IMS)