LNSB: Návrh, správa a bezpečnost počítačových sítí

Ukázka videopřednášky
Garant: doc. Ing. Karel Burda, CSc.
Zkratka: LNSB
Rozsah: 26P – 26L
Zařazení: magisterské studium
Kredity: 5
Povinnost: volitelný oborový předmět
Typ studia: kombinovaný

Stručný popis

Cílem předmětu je poskytnout studentům komplexní přehled v oblasti fungování, projektování a zabezpečení počítačových sítí.

Popis předmětu

Absolvent předmětu je schopen:

 • vysvětlit aplikace kryptografie v počítačových sítích,
 • vysvětlit fungování a zabezpečení počítačových sítí ve fyzické vrstvě,
 • vysvětlit fungování a zabezpečení počítačových sítí v linkové vrstvě,
 • vysvětlit fungování a zabezpečení počítačových sítí v síťové vrstvě,
 • vysvětlit fungování a zabezpečení počítačových sítí v transportní vrstvě,
 • vysvětlit fungování a zabezpečení počítačových sítí v aplikační vrstvě,
 • vysvětlit obecnou metodiku návrhu počítačové sítě,
 • řešit správu a bezpečnost linuxových serverů.

Obsah předmětu (anotace):

Moderní civilizace závisí na správném fungování počítačových sítí. Bezpečnosti i návrhu těchto sítí proto musí být věnována značná pozornost. Po absolvování kurzu budou mít studenti komplexní přehled o fungování, zabezpečení a projektování počítačových sítí. Přednášky jsou věnovány zejména vysvětlení protokolů v jednotlivých vrstvách počítačových sítí, vysvětlení principů zabezpečení počítačových sítí a vysvětlení návrhu počítačové sítě. Laboratorní cvičení jsou věnována správě a bezpečnosti linuxových serverů.

Sylabus

Přednášky:

 1. Kryptografie v počítačových sítích.
 2. Fyzická vrstva a její zabezpečení.
 3. Linková vrstva a její zabezpečení.
 4. Síťová vrstva a její zabezpečení – protokoly.
 5. Síťová vrstva a její zabezpečení – směrování.
 6. Transportní vrstva a její zabezpečení.
 7. Aplikační vrstva a její zabezpečení.
 8. Sítě WLAN.
 9. Zabezpečení sítí LAN.
 10. Síťová bezpečnost.
 11. Návrh sítě WAN.
 12. Protokol IPv6.
 13. Perspektivní vývojové trendy.

 

Laboratorní cvičení:

 1. Instalace serveru.
 2. Základy OS Linux.
 3. Vzdálená správa.
 4. Konfigurace firewallu.
 5. Konfigurace FTP serveru.
 6. Sledování systému.
 7. Webový server Apache I.
 8. Webový server Apache II.
 9. Poštovní servery I.
 10. Poštovní servery II.
 11. Demonstrace vybraných útoků.
 12. Rezerva.
 13. Zápočtové cvičení.