LSTS: Služby telekomunikačních sítí

Ukázka videopřednášky
Garant: doc. Ing. Vladislav Škorpil, CSc
Zkratka: LSTS
Rozsah: 26P – 26L – 13C
Zařazení: magisterské studium
Kredity: 6
Povinnost: volitelný oborový
Typ studia: kombinovaný

Stručný popis

Cílem předmětu je poskytnout studentům rozšířenou orientaci ve službách komunikačních sítí, podat ucelený přehled o IPv6 se zaměřením na kvalitu služby QoS a rozebrat prioritní směrování v síťových prvcích.

Popis předmětu

Student, který si zapíše předmět, by měl být schopen: - vysvětlit základní pojmy konvergovaných komunikačních sítí, - definovat vlastnosti sítí typu Ethernet, - pojmenovat zákonitosti IPv4, - vyjádřit vlastnosti multimediálních služeb, - aplikovat znalosti z povinného předmětu Teoretická informatika. Obecně jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Obsah předmětu (anotace):

Předmět se věnuje službám poskytovaným soudobými telekomunikačními sítěmi. Nezbytné znalosti získají studenti z technologií, které se stále využívají, i když nikoli prioritně, tedy se službami ISDN a s Asynchronním přepravním způsobem ATM. Důraz je však kladen na soudobé technologie jako je xDSL (ADSL, SDSL, HDSL, VDSL) a na s moderním přenosem spojeným signalizačním systémem SS7. Studenti si významně prohloubí znalosti o Internet protokolu verze 6 v návaznosti na IPv4 se zaměřením na kvalitu služby QoS. Další informace získají o integraci IP/ATM a o emulaci LAN. Seznámeni budou také s řízení priorit v síťových prvcích a se službami po energetické síti a kabelové televizi.

Sylabus

1. Služby poskytované soudobými komunikačními sítěmi.
2. Technologie související se službami xDSL (ADSL, SDSL, HDSL, VDSL) včetně teoretického rozboru.
3. Služby ISDN. Základní i primární přístup, referenční model účastnické přípojky ISDN, strukturu rámce na rozhraní S0, napájení terminálů.
4. Asynchronnímu přepravnímu způsobu ATM. Princip ATM, třídy služeb, buňka ATM a vrstvový model.
5. Signalizační systém SS7. Vlastnosti SS7, signalizační síť, výstavba SS7, část přenosu zpráv MTP, uživatelské části, dynamické směrování v síti, management SS7.
6. Internet protokol verze 6, návaznost na IPv4.
7. Kvalita služeb QoS.
8. IP a ATM, komunikační principy.
9. Principy fungování aktivních síťových prvků - směrovačů, přepínačů a služby, které v síti poskytují.
10. Layer 3 switching, peer-to-peer multilayer mapping, integrace ATM/IP, nespojově orientovaná služba, clasical IP over ATM (CLIP) a jeho další vývoj.
11. Emulace LAN, private network - to - network interface (PNNI).
12. Umělá inteligence pro řízení priorit v síťových prvcích.
13. Přenos dat a s tím související služby po energetické síti a kabelové televizi.