BSHE: Studiová a hudební elektronika

Ukázka videopřednášky
Garant: Ing. Jiří Schimmel, Ph.D.
Zkratka: BSHE
Rozsah: 26P – 39L
Zařazení: bakalářské studium
Kredity: 6
Povinnost: volitelný oborový předmět
Typ studia: prezenční

Stručný popis

Cílem předmětu je seznámit se s principem činnosti a použitím zařízení zvukové techniky, elektronických hudebních nástrojů, počítačových systémů pro zpracování zvuku a jejich instalací ve zvukových studiích.

Popis předmětu

Absolvent předmětu je schopen:

 • popsat strukturu zvukového režijního pracoviště, vysvětlit jeho činnost a použít jej pro nahrávání nebo ozvučování,
 • vysvětlit principy měření úrovně a dalších vlastností analogového a digitálního zvukového signálu,
 • popsat strukturu a princip činnosti základních typů zvukových efektů, charakterizovat typ transformace zvukového signálu, ke které v nich dochází, a použít je při zpracování zvuku,
 • vysvětlit princip digitálního zpracování a přenosu zvukových signálů,
 • vysvětlit princip a strukturu digitálního záznamu zvukových signálů na pevný disk (HDR),
 • popsat strukturu různých typů zvukových karet a strukturu pracovní stanice pro zpracování zvuku (DAW),
 • vyjmenovat základní metody syntézy hudebních signálů a využít je při tvorbě zvuků,
 • popsat strukturu protokolu MIDI, vyjmenovat zprávy, které používá, a využít je pro řízení studiové techniky,
 • popsat druhy synchronizačních signálů, zvolit správný druh synchronizace pro daný systém,
 • popsat strukturu protokolu DMX512 a využít jej pro řízení světelné a scénické techniky

Obsah předmětu (anotace):

Vztahy mezi subjektivními a objektivními vlastnostmi zvuku, přenos zvukových signálů v elektrické soustavě. Režijní pracoviště: struktura mixážního pultu, vstupní jednotky, připojení ke sběrnicím, výstupní jednotky, digitální mixážní pulty, DJ mixážní pulty. Měření a indikace úrovně, spektra a amplitudové obálky zvukových signálů. Zvukové efekty: ekvalizéry, dynamické procesory, simulace akustických prostorů, kytarové efekty, fázový vokoder, zpracování ve spektrální oblasti. Digitální zpracování zvukových signálů, A/D a D/A převod, dithering, digitální zvuková rozhraní. Digitální záznam zvukových signálů, harddisk recording, nedestruktivní editace, zvukové karty. Počítačové systémy zpracování zvuku, technologie plug-in modulů. Syntéza hudebních signálů: aditivní, subtraktivní a modulační metody, wavetable syntéza, matematické modelování. Elektronické hudební nástroje, samplery. Komunikační rozhraní MIDI, zařízení, propojování sběrnice. Synchronizace, relativní a absolutní časové kódy. Řízení studiové a scénické techniky, rozhraní DMX512.

Sylabus

 1. Subjektivní a objektivní vlastnosti zvuku, převod na elektrický signál, šíření zvukového signálu v elektrické soustavě.
 2. Mixážní pult: vstupní obvody, ekvalizéry, úpravy dynamiky, sběrnice, výstupy, připojení externích zařízení, funkce Mute a Solo, talkback, diagram úrovní, DJ mixážní pult, digitální mixážní pult.
 3. Měření a indikace úrovně, spektra a amplitudové obálky zvukového signálu, měření fázových rozdílů zvukových kanálů, vektorskop.
 4. Zvukové efekty: kmitočtové filtry, dynamické procesory, efekty se zpožďovací linkou, simulace akustických prostorů.
 5. Zvukové efekty: modulační efekty, funkční měniče, změna výšky, časové komprese a expanze, fázový vocoder, spektrální transformace, prostorové efekty.
 6. Digitální zpracování zvukových signálů, digitální zvuková rozhraní.
 7. Záznam zvukového signálu, systémy HDR.
 8. Zvukové karty, záznam a zpracování zvuku na osobním počítači.
 9. Syntéza zvukových signálů, lineární a nelineární metody, digitální syntéza, matematické modelování.
 10. Elektronické hudební nástroje, virtuální analogový syntezátor, sampler, polyfonní a multitémbrové nástroje.
 11. Komunikační rozhraní v hudební elektronice, rozhraní MIDI.
 12. Synchronizace zvukové a obrazové techniky, synchronizace hudební elektroniky.
 13. Řízení zvukové a scénické techniky.