BZTV: Základy televizní techniky

Obrázek vystihující předmět
Garant: prof. Ing. Stanislav Hanus, CSc.
Zkratka: BZTV
Rozsah: 26P – 26L
Zařazení: Bakalářské studium
Kredity: 6
Povinnost: volitelný mimooborový předmět
Typ studia: prezenční studium

Stručný popis

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy televizní techniky, zpracováním digitálních signálů při televizním přenosu (pozemním, kabelovém i družicovém), televizí s vysokou rozlišovací schopností HDTV a perspektivní trojrozměrnou televizí 3D.

Popis předmětu

Abslolvent předmětu je schopen:

  • popsat základní principy televizního přenosu (pozemní, kabelový, družicový),
  • vysvětlit postup při digitalizaci obrazových signálů,
  • popsat používané metody zdrojového kódování JPEG, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 AVC,
  • popsat způsoby zabezpečení signálu a používané modulace (QPSK, QAM, OFDM),
  • vysvětlit princip televize HDTV,
  • vysvětlit principy trojrozměrné televize 3D.

Obsah předmětu (anotace):

Předmět je zaměřen na oblast televizní techniky. Obsah předmětu je rozdělen do následujících částí: základní poznatky o světle, základní principy televizního přenosu, snímání obrazu, televizní obrazovky, soustavy barevné televize, televizní přenos zvukových signálů, přenos přídavných informací - teletext, televizní přijímače, digitalizace obrazových signálů, standard DVB, zdrojové kódování (JPEG, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 AVC), kanálové kódování (RS kód, konvoluční kódování, interleaving), používané digitální modulace (QPSK, QAM, OFDM), televizní přijímače pro příjem DVB, televize s vysokým rozlišením HDTV, družicový televizní přenos, 3D televize.

Sylabus

1.   Základní poznatky o světle
2.   Základy televizního přenosu
3.   Snímání obrazu, televizní obrazovky
4.   Televizní informační systémy - teletext
5.   Systém DVB, zdrojové kódování obrazových signálů JPEG a MPEG-1
6.   Zdrojové kódování obrazových signálů MPEG-2, MPEG-4 AVC
7.   Zdrojové kódování zvukových signálů MPEG-1, MPEG-2
8.   Multiplexování a kanálové kódování, používané digitální modulace QPSK, QAM, OFDM
9.   Standardy DVB-T a DVB-T2
10. Televizní přijímače DVB
11. Standardy HDTV a DVB-H
12. Družicový televizní přenos, standardy DVB-S, DVB-S2
13. Televize 3D, novinky a zajímavosti TV techniky