Předměty

Zkratka Název Garant
BANA Analogová technika prof. Ing. Kamil Vrba, CSc.
BARS Architektura sítí doc. Ing. Vít Novotný, Ph.D.
BASS Analýza signálů a soustav prof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc.
BCZS Číslicové zpracování signálů doc. Ing. Jiří Mišurec, CSc.
BDAK Datová komunikace Ing. Pavel Šilhavý, Ph.D.
BELA Elektroakustika Ing. Jiří Schimmel, Ph.D.
BKOM Komunikační technologie Ing. Jan Jeřábek, Ph.D.
BOOP Objektově orientované programování doc. Ing. Ivo Lattenberg, Ph.D.
BPRM Přenosová média prof. Ing. Miloslav Filka, CSc.
KANA Analogová technika prof. Ing. Kamil Vrba, CSc.
KARS Architektura sítí doc. Ing. Vít Novotný, Ph.D.
KASS Analýza signálů a soustav prof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc.
KDAK Datová komunikace Ing. Pavel Šilhavý, Ph.D.
KHWS Hardware počítačových sítí doc. Ing. Jaroslav Koton, Ph.D.
KKOM Komunikační technologie Ing. Jan Jeřábek, Ph.D.
KPRM Přenosová média prof. Ing. Miloslav Filka, CSc.
XCA1 CISCO akademie 1 - CCNA doc. Ing. Dan Komosný, Ph.D.
XCA2 CISCO akademie 2 - CCNA Ing. Milan Šimek, Ph.D.
XCA3 CISCO akademie 3 - CCNP Ing. Jan Jeřábek, Ph.D.
XCA4 CISCO akademie 4 - CCNP Ing. Radim Burget, Ph.D.