Předměty

Zkratka Název Garant
BCIF Číslicové filtry Ing. Petr Sysel, Ph.D.
BHWS Hardware počítačových sítí doc. Ing. Jaroslav Koton, Ph.D.
BKEZ Konstrukce elektronických zařízení prof. Ing. Kamil Vrba, CSc.
BMDS Multimediální služby Ing. Petr Číka, Ph.D.
BPTS Přístupové a transportní sítě doc. Ing. Vladislav Škorpil, CSc.
BSHE Studiová a hudební elektronika Ing. Jiří Schimmel, Ph.D.
BSOS Síťové operační systémy doc. Ing. Dan Komosný, Ph.D.
BVKS Vysokorychlostní komunikační systémy doc. Ing. Vladislav Škorpil, CSc.
BZSG Základy počítačové sazby a grafiky Mgr. Pavel Rajmic, Ph.D.
BZSY Zabezpečovací systémy doc. Ing. Karel Burda, CSc.
KKEZ Konstrukce elektronických zařízení prof. Ing. Kamil Vrba, CSc.
KMDS Multimediální služby Ing. Petr Číka, Ph.D.
KPTS Přístupové a transportní sítě doc. Ing. Vladislav Škorpil, CSc.
KSHE Studiová a hudební elektronika Ing. Jiří Schimmel, Ph.D.
KSOS Síťové operační systémy doc. Ing. Dan Komosný, Ph.D.
KVKS Vysokorychlostní komunikační systémy doc. Ing. Vladislav Škorpil, CSc.
KZSG Základy počítačové sazby a grafiky Mgr. Pavel Rajmic, Ph.D.
KZSY Zabezpečovací systémy doc. Ing. Karel Burda, CSc.
XCA1 CISCO akademie 1 - CCNA doc. Ing. Dan Komosný, Ph.D.
XCA2 CISCO akademie 2 - CCNA Ing. Milan Šimek, Ph.D.
XCA3 CISCO akademie 3 - CCNP Ing. Jan Jeřábek, Ph.D.
XCA4 CISCO akademie 4 - CCNP Ing. Radim Burget, Ph.D.
XCA5 CISCO akademie 5 - CCNP Ing. Milan Šimek, Ph.D.