Předměty

Bakalářské studium, 1. ročník
Zkratka Název Garant
BPC1T Počítače a programování 1 doc. Ing. Ivo Lattenberg, Ph.D.
BPC2T Počítače a programování 2 Ing. Jiří Přinosil, Ph.D.
BPIS Praktikum z  informačních sítí doc. Ing. Jaroslav Koton, Ph.D.
KPC1T Počítače a programování 1 doc. Ing. Ivo Lattenberg, Ph.D.
KPC2T Počítače a programování 2 Ing. Jiří Přinosil, Ph.D.
XCA1 CISCO akademie 1 - CCNA doc. Ing. Dan Komosný, Ph.D.
XCA2 CISCO akademie 2 - CCNA Ing. Milan Šimek, Ph.D.
Bakalářské studium, 2. ročník
Zkratka Název Garant
BANA Analogová technika prof. Ing. Kamil Vrba, CSc.
BARS Architektura sítí doc. Ing. Vít Novotný, Ph.D.
BASS Analýza signálů a soustav prof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc.
BCZS Číslicové zpracování signálů doc. Ing. Jiří Mišurec, CSc.
BDAK Datová komunikace Ing. Pavel Šilhavý, Ph.D.
BELA Elektroakustika Ing. Jiří Schimmel, Ph.D.
BKOM Komunikační technologie Ing. Jan Jeřábek, Ph.D.
BOOP Objektově orientované programování doc. Ing. Ivo Lattenberg, Ph.D.
BPRM Přenosová média prof. Ing. Miloslav Filka, CSc.
KANA Analogová technika prof. Ing. Kamil Vrba, CSc.
KARS Architektura sítí doc. Ing. Vít Novotný, Ph.D.
KASS Analýza signálů a soustav prof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc.
KDAK Datová komunikace Ing. Pavel Šilhavý, Ph.D.
KHWS Hardware počítačových sítí doc. Ing. Jaroslav Koton, Ph.D.
KKOM Komunikační technologie Ing. Jan Jeřábek, Ph.D.
KPRM Přenosová média prof. Ing. Miloslav Filka, CSc.
XCA1 CISCO akademie 1 - CCNA doc. Ing. Dan Komosný, Ph.D.
XCA2 CISCO akademie 2 - CCNA Ing. Milan Šimek, Ph.D.
XCA3 CISCO akademie 3 - CCNP Ing. Jan Jeřábek, Ph.D.
XCA4 CISCO akademie 4 - CCNP Ing. Radim Burget, Ph.D.
Bakalářské studium, 3. ročník
Zkratka Název Garant
BCIF Číslicové filtry Ing. Petr Sysel, Ph.D.
BHWS Hardware počítačových sítí doc. Ing. Jaroslav Koton, Ph.D.
BKEZ Konstrukce elektronických zařízení prof. Ing. Kamil Vrba, CSc.
BMDS Multimediální služby Ing. Petr Číka, Ph.D.
BPTS Přístupové a transportní sítě doc. Ing. Vladislav Škorpil, CSc.
BSHE Studiová a hudební elektronika Ing. Jiří Schimmel, Ph.D.
BSOS Síťové operační systémy doc. Ing. Dan Komosný, Ph.D.
BVKS Vysokorychlostní komunikační systémy doc. Ing. Vladislav Škorpil, CSc.
BZSG Základy počítačové sazby a grafiky Mgr. Pavel Rajmic, Ph.D.
BZSY Zabezpečovací systémy doc. Ing. Karel Burda, CSc.
KKEZ Konstrukce elektronických zařízení prof. Ing. Kamil Vrba, CSc.
KMDS Multimediální služby Ing. Petr Číka, Ph.D.
KPTS Přístupové a transportní sítě doc. Ing. Vladislav Škorpil, CSc.
KSHE Studiová a hudební elektronika Ing. Jiří Schimmel, Ph.D.
KSOS Síťové operační systémy doc. Ing. Dan Komosný, Ph.D.
KVKS Vysokorychlostní komunikační systémy doc. Ing. Vladislav Škorpil, CSc.
KZSG Základy počítačové sazby a grafiky Mgr. Pavel Rajmic, Ph.D.
KZSY Zabezpečovací systémy doc. Ing. Karel Burda, CSc.
XCA1 CISCO akademie 1 - CCNA doc. Ing. Dan Komosný, Ph.D.
XCA2 CISCO akademie 2 - CCNA Ing. Milan Šimek, Ph.D.
XCA3 CISCO akademie 3 - CCNP Ing. Jan Jeřábek, Ph.D.
XCA4 CISCO akademie 4 - CCNP Ing. Radim Burget, Ph.D.
XCA5 CISCO akademie 5 - CCNP Ing. Milan Šimek, Ph.D.