Předměty

Magisterské studium, 1. ročník
Zkratka Název Garant
LBIS Bezpečnost informačních systémů doc. Ing. Karel Burda, CSc.
LCSI Číslicové zpracování signálů prof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc.
LNSB Návrh, správa a bezpečnost počítačových sítí doc. Ing. Karel Burda, CSc.
LOSE Optické sítě prof. Ing. Miloslav Filka, CSc.
LPKT Pokročilé komunikační techniky Ing. Jan Jeřábek, Ph.D.
LSTS Služby telekomunikačních sítí doc. Ing. Vladislav Škorpil, CSc
LTIN Teoretická informatika Ing. Radim Burget, Ph.D.
LTSD Teorie sdělování Ing. Radim Číž, Ph.D.
MADP Vzájemný převod A/D signálů prof. Ing. Kamil Vrba, CSc.
MBIS Bezpečnost informačních systémů doc. Ing. Karel Burda, CSc.
MCSI Číslicové zpracování signálů prof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc.
MMUM Multimédia Ing. Petr Číka, Ph.D.
MNAV Počítače a jejich periferie Ing. Miroslav Balík, Ph.D.
MOSE Optické sítě prof. Ing. Miloslav Filka, CSc.
MPKT Pokročilé komunikační techniky Ing. Jan Jeřábek, Ph.D.
MSTS Služby telekomunikačních sítí doc. Ing. Vladislav Škorpil, CSc.
MTIN Teoretická informatika Ing. Radim Burget, Ph.D.
MTIS Telekomunikační a informační systémy Ing. Pavel Šilhavý, Ph.D.
MTSD Teorie sdělování Ing. Radim Číž, Ph.D.
XCA1 CISCO akademie 1 - CCNA doc. Ing. Dan Komosný, Ph.D.
XCA2 CISCO akademie 2 - CCNA Ing. Milan Šimek, Ph.D.
XCA3 CISCO akademie 3 - CCNP Ing. Jan Jeřábek, Ph.D.
XCA4 CISCO akademie 4 - CCNP Ing. Radim Burget, Ph.D.
XCA5 CISCO akademie 5 - CCNP Ing. Milan Šimek, Ph.D.
Magisterské studium, 2. ročník
Zkratka Název Garant
LMOS Moderní síťové technologie doc. Ing. Jaroslav Koton, Ph.D.
LTIS Telekomunikační a informační systémy Ing. Pavel Šilhavý, Ph.D.
LVDP Vyšší techniky datových přenosů doc. Ing. Václav Zeman, Ph.D.
MCAS Číslicové zpracování akustických signálů Ing. Miroslav Balík, Ph.D.
MGMP Moderní počítačová grafika Mgr. Pavel Rajmic, Ph.D.
MKPM Komunikační prostředky mobilních sítí doc. Ing. Vít Novotný, Ph.D.
MKRI Kryptografie v informatice doc. Ing. Václav Zeman, Ph.D.
MMOS Moderní síťové technologie doc. Ing. Jaroslav Koton, Ph.D.
MNSB Návrh, správa a bezpečnost počítačových sítí doc. Ing. Karel Burda, CSc.
MPPR Počítačem podporovaná řešení inženýrských problémů doc. Ing. Jiří Mišurec, CSc.
MPZO Pokročilé techniky zpracování obrazu Ing. Kamil Říha, Ph.D.
MSPR Signálové procesory Ing. Petr Sysel, Ph.D.
MSSY Bezdrátové senzorové sítě Ing. Milan Šimek, Ph.D.
MVDP Vyšší techniky datových přenosů doc. Ing. Václav Zeman, Ph.D.
MZPR Zpracování řeči prof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc.
XCA1 CISCO akademie 1 - CCNA doc. Ing. Dan Komosný, Ph.D.
XCA2 CISCO akademie 2 - CCNA Ing. Milan Šimek, Ph.D.
XCA3 CISCO akademie 3 - CCNP Ing. Jan Jeřábek, Ph.D.
XCA4 CISCO akademie 4 - CCNP Ing. Radim Burget, Ph.D.
XCA5 CISCO akademie 5 - CCNP Ing. Milan Šimek, Ph.D.