Předměty

Zkratka Název Garant
LMOS Moderní síťové technologie doc. Ing. Jaroslav Koton, Ph.D.
LTIS Telekomunikační a informační systémy Ing. Pavel Šilhavý, Ph.D.
LVDP Vyšší techniky datových přenosů doc. Ing. Václav Zeman, Ph.D.
MCAS Číslicové zpracování akustických signálů Ing. Miroslav Balík, Ph.D.
MGMP Moderní počítačová grafika Mgr. Pavel Rajmic, Ph.D.
MKPM Komunikační prostředky mobilních sítí doc. Ing. Vít Novotný, Ph.D.
MKRI Kryptografie v informatice doc. Ing. Václav Zeman, Ph.D.
MMOS Moderní síťové technologie doc. Ing. Jaroslav Koton, Ph.D.
MNSB Návrh, správa a bezpečnost počítačových sítí doc. Ing. Karel Burda, CSc.
MPPR Počítačem podporovaná řešení inženýrských problémů doc. Ing. Jiří Mišurec, CSc.
MPZO Pokročilé techniky zpracování obrazu Ing. Kamil Říha, Ph.D.
MSPR Signálové procesory Ing. Petr Sysel, Ph.D.
MSSY Bezdrátové senzorové sítě Ing. Milan Šimek, Ph.D.
MVDP Vyšší techniky datových přenosů doc. Ing. Václav Zeman, Ph.D.
MZPR Zpracování řeči prof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc.
XCA1 CISCO akademie 1 - CCNA doc. Ing. Dan Komosný, Ph.D.
XCA2 CISCO akademie 2 - CCNA Ing. Milan Šimek, Ph.D.
XCA3 CISCO akademie 3 - CCNP Ing. Jan Jeřábek, Ph.D.
XCA4 CISCO akademie 4 - CCNP Ing. Radim Burget, Ph.D.
XCA5 CISCO akademie 5 - CCNP Ing. Milan Šimek, Ph.D.